ORDIN nr. 1407 din 29 octombrie 2015 privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială "Agro-Chirnogi" - S.A.
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
- Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC;
- Regulamentului (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială "Agro- Chirnogi" - S.A., CUI 1922947, cu sediul social în Călăraşi, comuna Chirnogi, menţionate în Declaraţia vamală de export nr. MRN 15ROCT1970E0132555.
Art. 2
Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 803 din data de 29 octombrie 2015