HOTĂRÂRE nr. 408 din 3 iunie 2015 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Baia Mare, în scopul includerii în amenajările specifice parcului public.
Art. 2
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 333/2014 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Hellvig

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Baia Mare

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare şi numărul de identificare M.F.P. al imobilului

Date de identificare ale imobilului

Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 55, judeţul Maramureş

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii

(CUI 4204305)

Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

8.19.01
105.661
(parţial)

Suprafaţa terenului = 163 mp Cartea funciară 106210 - Baia Mare, nr. cadastral 106210

Valoarea de inventar = 9.654,83 lei

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare şi numărul de identificare M.F.P. al imobilului

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 55, lotul 2, judeţul Maramureş

Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204305)

Cartea funciară 106354 - Baia Mare, nr. cadastral 106354

116 mp

8.19.01.

Se va comasa cu numărul M.F.P. 105.661

6.870,93 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 9 iunie 2015