HOTĂRÂRE nr. 484 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

__
*) Traducere
ANEXA:
(1)_
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia generală relaţii financiare internaţionale
12 decembrie 2014
Către:
Domnul Tony Preda,
Lead Manager
Departamentul administrare operaţiuni
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
One Exchange Square, Londra EC2A2JN, Regatul Unit
fax:+44 20 70 7338 7017
Re: Construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa - Loan Agreement no. 33391
Stimate Domn,
Pe parcursul implementării Proiectului finanţat din împrumutul mai sus menţionat, s-au înregistrat importante realizări. Cu toate acestea, unele activităţi sunt încă nefinalizate şi aproximativ 2,2 milioane EUR nedisponibilizate.
Pe cale de consecinţă, vă rugăm să aveţi amabilitatea să agreaţi următoarele modificări la Acordul de împrumut:
- extinderea datei-limită de tragere de la 31 decembrie 2014 la 30 septembrie 2015;
- realocarea pe categorii a sumelor împrumutului finanţat de BERD;
- modificarea procentului finanţat din sumele împrumutului;
- extinderea datei de finalizare estimate a Proiectului până la 30 septembrie 2017.
Ataşăm propunerile noastre de modificare referitoare la Anexa 21 a Acordului de împrumut.
__
1Nota traducătorului: în original se menţionează greşit Anexa 1, prin scrisoarea BERD din 5 martie 2015 se corectează implicit şi tacit eroarea materială, menţiunea corectă fiind Anexa 2.
În aşteptarea unui răspuns rapid din partea dumneavoastră, vă mulţumim pentru sprijin şi înţelegere.

Cu stimă,

Attila Gyorgy,

secretar de stat

(11)Anexa nr. 2. Realocarea sumelor aferente contractelor finanţate în cadrul Acordului de împrumut BERD nr. 33.391

Categorie

Denumire contract

Alocare prezentă în conformitate cu Amendamentul nr. 6 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 515 din 26 iunie 2014

Procentul din cheltuielile de finanţat

Alocare solicitată conform Amendamentului nr. 7

Procentul din cheltuielile de finanţat

Modificări solicitate

BERD

Guvernul României

BERD

Guvernul României

BERD

Guvernul României

EURO

RON

EURO

EURO

RON

EURO

EURO

RON

EURO

(1) Lucrări pentru Partea A-1

Contract de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţie By Pass Constanţa

65.016.798.01

16.080.807,79

56.595.389,23

Până la 57.20% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

65.016.798.01

16.080.807,79

56.595.389,23

Până la 57,20% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-

-

-

(2) Lucrări pentru Partea A-2

Proiectul de reabilitare a 10 poduri strategice în zona Dobrogea

4.700.030.69

45.967.113,21

8.870.129,80

Până la 66.19% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

6.304.568,51

45.967.113,21

8.870.129,80

Până la 68,14% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

+1.604.537,82

-

-

(3) Lucrări pentru Partea A-3

Proiectul de reabilitare/reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţiile din anul 2005

45.804,82

142.000.000,00

1.500.000,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

33.519,21

142.000.000,00

1.500.000,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-12.285,61

-

-

(4) Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

Servicii de consultanţă pentru proiectarea şi supervizarea construcţiei By Pass Constanţa

9.256.426,55

-

164.426,04

 

8.038.135,33

-

164.426,04

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-1.218.291,22

-

-

Servicii de consultanţă pentru reabilitarea a 10 poduri strategice în zona Dobrogea

3.651,195,00

-

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

3.315.806,48

-

-

-335.388,52

-

-

Servicii de consultanţă pentru calamităţi

4.018.089,76

-

-

3.979.517,29

-

-

-38.572,47

-

-

(5) Servicii de consultanţă pentru Partea B-2

Servicii de consultanţă pentru consilierea şi elaborarea documentaţiei de expropriere a terenurilor aferente proiectului da construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa

753.757,20

-

46.158,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

753.757,20

-

46.158,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-

-

-

(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

Contract pentru asistenţa tehnică, financiară şi juridică pentru dezvoltarea şi implementarea unui contract - pilot de operare şi întreţinere pe baza criteriilor de performanţă

1.347.897,97

-

63.896,93

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

1.347.897,97

-

63.896,93

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-

-

-

(7) Comisionul iniţial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL:

-

88.790.000 euro

204.047.921 lei

67.240.000 euro

-

88.790.000 euro

204.047.921 lei

67.240.000 euro

-

0

0

0

(2)_

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Strada Apolodor nr. 17

Bucureşti-5

România

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

În atenţia:
Domnului Attila Gyory, secretar de stat
C.C.: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti, sectorul 1
În atenţia: Directorului general
5 martie 2015
România - Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391
Extinderea datei-limită de tragere
Referitor la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2006 ("Acordul de împrumut") dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ("Banca) şi Acordul de proiect datat 7 decembrie 2006 ("Acordul de proiect") dintre Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale şi Bancă
Termenii din prezenta scrisoare sunt cei definiţi în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect.
În conformitate cu Secţiunea 2.02(f) din Acordul de împrumut, data-limită de tragere extinsă este 31 decembrie 2014.
În conformitate cu scrisoarea împrumutatului datată 12 decembrie 2014, Banca:
(I)Potrivit Secţiunii 3.01 (a) din Termeni şi condiţii standard, datate februarie 1999, şi luând în considerare condiţiile efective începând cu data acestei scrisori, extinde data-limită de tragere la 30 septembrie 2015.
(II)Realocă, în concordanţă cu Anexa 2 din Acordul de împrumut şi cu Secţiunea 3.03(a) din Termeni şi condiţii standard, datate februarie 1999, după cum sunt integrate în Acordul de împrumut, sumele aferente categoriilor împrumutului specificate în Anexa 2 din Acordul de împrumut în conformitate cu tabelul inclus.
Această scrisoare nu afectează sau modifică de vreo manieră obligaţiile de rambursare ale împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut sau orice altă obligaţie a împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut.
Scrisoarea înlocuieşte în întregime scrisoarea Băncii cu acelaşi subiect, datată 15 decembrie 2014.
Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, putere sau remediu al Băncii cu privire la orice condiţie, în cadrul Acordului de împrumut, nici nu va fi interpretat ca o renunţare sau o supunere a acesteia.
Cu stimă,
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Tony Preda,
director Departament administrare operare
Realocări - document ataşat Anexei 2

Categoria

Sume în EURO realocate

Sume în LEI realocate

Lucrări pentru Partea A-2

+ 1,604,537.82

0

Lucrări pentru Partea A-3

- 12,285.61

0

Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

- 1,592,252.21

0

Pentru a evita orice dubiu, în conformitate cu realocarea de mai sus, documentul ataşat Anexei 2 se va prezenta după cum urmează:
Document la Anexa 2

Categoria

Sumă alocată din împrumut în moneda împrumutului (EURO)

Sumă alocată din împrumut în moneda împrumutului (LEI)

Procent din cheltuieli care urmează sa fie finanţat

(1) Lucrări pentru Partea A-1

65.016.798,01

16.080.807,79

Până Ia 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(2) Lucrări pentru Partea A-2

6,304,568.51

45.967.113,21

Până la 68,14% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(3) Lucrări pentru Partea A-3

33,519.21

142.000.000

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(4) Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

15.333.459,10

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(5) Servicii de consultanţă pentru Partea B-2

753.757,20

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

1.347.897,97

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(7) Comision iniţial

-

 

-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 17 iulie 2015