HOTĂRÂRE nr. 115 din 20 martie 2013 privind aprobarea stemelor oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA nr. 11: STEMA oraşului Rupea, judeţul Braşov
ANEXA nr. 12: STEMA oraşului Victoria, judeţul Braşov
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Rupea, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema oraşului Rupea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, în câmp albastru, se află 3 turnuri identice de argint, cu câte două ferestre şi creneluri la coronament.
Fiecare turn se află pe o terasă verde, delimitată de şanţuri de apărare, şi este surmontat de câte o coroană de aur, deschisă, cu 3 fleuroane.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Cele 3 turnuri împreună cu coroanele reprezintă elementele vechi ale emblemei scaunului şi târgului Rupea, făcând trimitere la cetatea medievală existentă în zonă.
Platforma verde simbolizează peisajul natural şi şanţurile de apărare ale localităţii.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Victoria, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema oraşului Victoria se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă, de argint.
În partea de jos, în câmp roşu, se află turnurile de evacuare a noxelor şi cisterna unui combinat chimic, totul de argint.
În partea de sus, în câmp albastru, se află o capră neagră în salt şi o floare de colţ, ambele de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Capra neagră şi floarea de colţ reprezintă bogăţia cinegetică şi faunistică a zonei.
Turnurile de evacuare şi cisterna simbolizează combinatul chimic, în jurul căruia s-a construit localitatea.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 193 din data de 5 aprilie 2013