În temeiul art. 14 lit. a)-c) şi art. 15 şi 47 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare,
Congresul Naţional al Medicilor Veterinari hotărăşte:
Art. 1
Art. 2
Se adoptă Statutul medicului veterinar, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă Codul de deontologie medicală veterinară, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar şi Codul de deontologie medicală veterinară, aşa cum au fost adoptate, respectiv aprobate de către Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 2/2010 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari şi a Statutului medicului veterinar şi pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 1 martie 2011.
Art. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi la data de 25 octombrie 2013.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari,

Viorel Andronie

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 676 din data de 16 septembrie 2014