ORDIN nr. 2581 din 22 decembrie 2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. I
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 1 "Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014" la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 785/2014)
- lei -

CENTRALIZATORUL CREDITELOR BUGETARE ALOCATE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎN ANUL 2014

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială/Sectorul

Total fonduri alocate

1

Arad

Arad

434.698,79

2

Argeş

Piteşti

40.279,62

3

Argeş

Topoloveni

900.000,00

4

Bacău

Bacău

364.442,48

5

Braşov

Braşov

879.015,02

6

Braşov

Săcele

50.000,00

7

Bucureşti

Sectorul 2

5.933.431,40

8

Bucureşti

Sectorul 3

11.099.224,02

9

Bucureşti

Sectorul 4

8.879.107,45

10

Caraş-Severin

Moldova Nouă

1.887.911,89

11

Cluj

Cluj-Napoca

325.508,31

12

Cluj

Turda

550.000,00

13

Constanţa

Cernavodă

1.029.644,79

14

Dâmboviţa

Târgovişte

600.000,00

15

Giurgiu

Mihăileşti

458.519,00

16

Gorj

Târgu Jiu

2.875.213,36

17

Harghita

Topliţa

596.695,01

18

Hunedoara

Petrila

1.791.097,71

19

Hunedoara

Petroşani

650.000,00

20

Iaşi

Târgu Frumos

1.000.000,00

21

Ilfov

1 Decembrie

3.250.000,00

22

Ilfov

Buftea

1.100.000,00

23

Ilfov

Cornetu

165.364,40

24

Ilfov

Măgurele

1.447.835,50

25

Ilfov

Pantelimon

2.640.110,61

26

Ilfov

Snagov

1.347.640,50

27

Maramureş

Şomcuta Mare

119.400,00

28

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

600.000,00

29

Mureş

Târgu Mureş

165.133,20

30

Olt

Slatina

3.219.828,33

31

Prahova

Buşteni

1.555.992,19

32

Prahova

Sinaia

73.116,52

33

Satu Mare

Satu Mare

500.000,00

34

Tulcea

Isaccea

361.987,00

35

Tulcea

Sulina

150.000,00

36

Tulcea

Tulcea

150.000,00

37

Vrancea

Gugeşti

524.070,50

38

Vrancea

Odobeşti

57.762,15

39

Vrancea

Panciu

226.970,25

TOTAL:

58.000.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 944 din data de 23 decembrie 2014