RECTIFICARE din 23 noiembrie 2012 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie 2012
În cuprinsul anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie 2012, se face următoarea rectificare:
- la capitolul 6 pct. VI, în loc de:
"Perioada de depunere a cererii de ajutor pentru anul 2012 este până la 30 noiembrie 2012.
Atenţiei
Cererile depuse după data de 30 noiembrie 2012 sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării păsărilor."
se va citi:
"Perioada de depunere a cererii de ajutor pentru anul 2012 este până la 19 decembrie 2012.
Atenţiei
Cererile depuse după data de 19 decembrie 2012 sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării păsărilor."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 789 din data de 23 noiembrie 2012