HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 septembrie 2014 privind vacantarea unui loc de deputat
În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,
având în vedere că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, i-a încetat mandatul domnului Gheorghe Coman începând cu data de 28 aprilie 2014, data rămânerii definitive a hotărârii prin care acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, potrivit Sentinţei penale nr. 92 din 30 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 28 aprilie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători, pentru infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, la pedeapsa de 1 an închisoare şi la pedeapsa prevăzută de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal,
preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Gheorghe Coman, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, Colegiul uninominal nr. 5.
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Coman Gheorghe în Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, Colegiul uninominal nr. 5.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 10 septembrie 2014