HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 aprilie 2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,
Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 26 aprilie 2014, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2013, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2013 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2013.
Art. 2
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2014.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 324 din data de 5 mai 2014