HOTĂRÂRE nr. 761 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Poziţiile nr. 21 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"21

Bulgaria

euro

660

...

........................

..................

..................

38.

Croaţia

euro

660"

2.După poziţia nr. 130 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 131, cu următorul cuprins:

"131

Estonia

euro

660"

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 23 septembrie 2015