HOTĂRÂRE nr. 525 din 8 iulie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile, aflate în proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare

Denumirea imobilului

Nr. MFP*

Codul de clasificaţie

Administrator CUI

Anul şi actul dobândirii

Adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Baza legală

Valoarea imobilului
- lei -

Bază sportiva Stadion

 

8.26.06

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, CUI 13729380;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976

2005 Proces - verbal/ 10.02.2005

Localitatea Satu Mare, Str. Zefirului fn

Vestiare, tribună aferentă terenului de fotbal, pistă de alergare, pistă karting, ateliere de reparaţii, garaj, cămine colectare, puţ apă, grup social; CF nr. 52231 nr. topo 4290/28, 4290/30, 7028/12, 7031/56, 7031/64, 7031/66, 7031/69, 7031/73

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

27.397.41,2033

Bază sportivă

 

8.26.03

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, CUI 13729380; Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976; Club Sportiv Şcolar

CUI 3897467

2005 Proces - verbal/ 10.02.2005

Bercu Mare, localitatea Satu Mare

Suprafaţa construită şi cea ocupată de terenuri de 3.052 mp, Cf nr. 150068, topo 3589/15/3855/ 11,3588/15, 3588/10/b, 3589/16/b, 3589/11/b, 3589/11/d, 3589/12/a

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.556.11,8708

Complex sportiv

 

8.26.03

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
CUI 13729380; Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976

2005 Proces - verbal/ 10.02.2005

Localitatea Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1

Teren handbal Sc = 900 mp, vestiare

Sc = 65 mp, tribune, teren tenis

Sc= 882 mp, sala de box

Sc = 427 mp,

CF nr. 51842, topo 500/3/c, 501/1, 500/3/d, 501/2, 500/3/e, 502/1, 505/1, 500/3/b

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.275.74,1643

Atelierul şcoală

 

8.26.03

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
CUI 13729380;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,
CUI 3896976; Club Sportiv Şcolar

2005 Proces - verbal/ 10.02.2005

Localitatea Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1

12 ateliere şi spaţii auxiliare,
Sc = 1.070 mp, CF nr. 51842, topo 500/3/a, 506/5/a, 507/5/b, 508/3/b

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

13.843.75,9899

TOTAL: 5.007.303,2283 lei

__
* Se va atribui ulterior intrării în vigoare a proiectului de hotărâre a Guvernului de înscriere în inventar şi dare în administrare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 17 iulie 2015