ORDIN nr. 282 din 7 iunie 2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data"
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale pentru Programul operaţional Competitivitate, axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă nr. 371 din 29 aprilie 2015, şi ale Notei Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale nr. 4.767 din 7 iunie 2016,
în baza Avizului Ministerului Fondurilor Europene nr. 47.451 din 7 iunie 2016 pentru deschiderea apelului nr. 1 aferent acţiunii 2.3.1 "Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data",
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Ghidul solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitiva a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Horaţiu Silviu Anghelescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 568 din data de 27 iulie 2016