HOTĂRÂRE nr. 591 din 16 iulie 2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1
Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul publicai statului a imobilului aflat în administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa- Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului la nr. M.RP. 112978, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se scade din inventarul centralizat al bunurilor aflate In domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestuia

Locul unde este situat imobilul

Documentul în baza căruia imobilul a fost retrocedat

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului care se scade

Numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice

Localitatea Lechinţa, Str. Gării nr. 126, judeţul Bistriţa- Năsăud

Decizia de restituire a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bistrita-Năsăud nr. 133/9.07.2010 Protocol de predare-primire nr. 18.369/25.01.2011

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa- Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4347712

Imobil 06-38 Suprafaţă teren = 600 mp Număr clădiri = 1 Suprafaţă construită - 301 mp Valoare contabilă = 111.581 lei CF nr. 25593

112.978

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 23 iulie 2014