DECIZIE nr. 260 din 12 noiembrie 2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi solicitarea motivată a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, formulată prin Adresa nr. 231.440 din 27 octombrie 2015,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Lucian Dumitru i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 12 noiembrie 2015