ORDIN nr. M.50 din 20 mai 2013 privind unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţii pentru amplasarea de construcţii, precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială
Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
ministrul apărării naţionale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit prezentul ordin.
Art. 1
Unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţiile menţionate la art. 3 lit. b) teza întâi din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh,

secretar de stat

ANEXĂ: Unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţiile menţionate la art. 3 lit. b) teza întâi din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice şi înălţimea maximă a construcţiilor (în metri)

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Judeţul

Înălţimea maximă a construcţiilor (metri)

0

1

2

3

Oraşe

1.

DĂBULENI

DOLJ

455

Comune

2.

AMĂRĂŞTII DE JOS

DOLJ

289

3.

AMĂRĂŞTII DE SUS

DOLJ

247

4.

APELE VII

DOLJ

371

5.

CASTRANOVA

DOLJ

431

6.

CELARU

DOLJ

239

7.

DANEŢI

DOLJ

469

8.

DIOŞTI

DOLJ

238

9.

DOBROTEŞTI

DOLJ

397

10.

DRĂGOTEŞTI

DOLJ

441

11.

LEU

DOLJ

366

12.

MÂRŞANI

DOLJ

486

13.

TESLUI

DOLJ

302

Municipii

14.

CARACAL

OLT

40

15.

SLATINA

OLT

536

Oraşe

16.

CORABIA

OLT

499

17.

DRĂGĂNEŞTI-OLT

OLT

176

18.

PIATRA-OLT

OLT

500

Comune

19.

BÂRZA

OLT

507

20.

BĂBICIU

OLT

156

21.

BRASTAVĂŢU

OLT

267

22.

BRÂNCOVENI

OLT

409

23.

BREBENI

OLT

405

24.

BUCINIŞU

OLT

262

25.

CEZIENI

OLT

201

26.

CILIENI

OLT

424

27.

COTEANA

OLT

349

28.

CRÂMPOIA

OLT

472

29.

DĂNEASA

OLT

179

30.

DEVESELU

OLT

17

31.

DOBROSLOVENI

OLT

131

32.

DOBRUN

OLT

330

33.

DRĂGHICENI

OLT

154

34.

FĂLCOIU

OLT

243

35.

FĂRCAŞELE

OLT

73

36.

GÂRCOV

OLT

666

37.

GOSTAVĂŢU

OLT

72

38.

GRĂDINILE

OLT

180

39.

GROJDIBODU

OLT

542

40.

GURA PADINII

OLT

568

41.

IANCA

OLT

560

42.

IPOTEŞTI

OLT

399

43.

IZBICENI

OLT

591

44.

IZVOARELE

OLT

281

45.

MĂRUNŢEI

OLT

237

46.

MIHĂEŞTI

OLT

439

47.

MILCOV

OLT

469

48.

MOVILENI

OLT

502

49.

NICOLAE TITULESCU

OLT

476

50.

OBÂRŞIA

OLT

330

51.

ORLEA

OLT

575

52.

OSICA DE JOS

OLT

273

53.

OSICA DE SUS

OLT

295

54.

PÂRŞCOVENI

OLT

434

55.

PERIEŢI

OLT

534

56.

RADOMIREŞTI

OLT

256

57.

REDEA

OLT

73

58.

ROTUNDA

OLT

166

59.

RUSĂNEŞTI

OLT

303

60.

SCĂRIŞOARA

OLT

222

61.

SCHITU

OLT

438

62.

SEACA

OLT

394

63.

SLĂTIOARA

OLT

598

64.

SPRÂNCENATA

OLT

235

65.

STOENEŞTI

OLT

39

66.

STOICĂNEŞTI

OLT

272

67.

STUDINA

OLT

180

68.

ŞERBĂNEŞTI

OLT

472

69.

ŞOPÂRLIŢA

OLT

387

70.

ŞTEFAN CEL MARE

OLT

516

71.

TIA MARE

OLT

507

72.

TRAIAN

OLT

109

73.

URZICA

OLT

419

74.

VĂDASTRA

OLT

394

75.

VĂDĂSTRIŢA

OLT

428

76.

VĂLENI

OLT

423

77.

VÂLCELE

OLT

352

78.

VIŞINA

OLT

396

79.

VIŞINA NOUA

OLT

344

80.

VLĂDILA

OLT

96

81.

VOINEASA

OLT

430

Comune

82.

BECIU

TELEORMAN

341

83.

CĂLMĂŢUIU

TELEORMAN

546

84.

CĂLMĂŢUIU DE SUS

TELEORMAN

417

85.

CRÂNGENI

TELEORMAN

411

86.

LUNCA

TELEORMAN

568

87.

MĂLDĂENI

TELEORMAN

581

88.

PLOPII-SLĂVITEŞTI

TELEORMAN

366

89.

SAELELE

TELEORMAN

573

90.

SLOBOZIA MÂNDRA

TELEORMAN

440

91.

STEJARU

TELEORMAN

541

92.

UDA-CLOCOCIOV

TELEORMAN

507

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 404 din data de 4 iulie 2013