HOTĂRÂRE nr. 1087 din 3 decembrie 2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 se modifică potrivit anexei nr. 2.
Art. 3
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Imobilul prevăzut la art. 3 se transmite, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 5
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 4 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6
Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va modifica în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei

Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Actul normativ în temeiul căruia se face înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Denumirea bunului

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

Caracteristicile tehnice ale Imobilului

Se va atribui de MFP.

8.24.08

Hotărârea Guvernului nr 1.237/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgovişte

Imobil

Str. Theodor Neculuţă nr. 8, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

5.204.000 lei

Aria construită a clădirii:
S+P+E = 855 mp
Conform C.F. nr. 74558

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, ale cărui caracteristici se modifică

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Temeiul legal al modificărilor

Modificările vizate

Descrierea tehnică

0

1

2

3

4

5

6

Se va atribui de MFP.

8.24.08

Imobil

Decizia Prefecturii Dâmboviţa nr. 473/1990 şi Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr. 115/1997

Adresa iniţială: Str. Theodor Neculuţă nr. 8, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Adresa actuală: Str. I. C. Visarion nr. 8, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Aria construită:
S + P + E = 855 mp
Conform C.F. nr. 74558

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în domeniul privat al statului şi în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei

Nr. MFP

Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Unitatea de cult care deţine imobilul în folosinţă gratuită

0

1

2

3

4

5

Se va atribui de MFP.

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

Domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei CUI S.S.C.: 26429279

Str. I. C. Visarion nr. 8, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Aria construită:
S + P + E = 855 mp
Conform C.F. nr. 74558

Arhiepiscopia Târgoviştei
CIF: 4344295

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 895 din data de 9 decembrie 2014