DECIZIE nr. 175 din 2 aprilie 2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"-Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Ialomiţa, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 187 din data de 3 aprilie 2013