ORDIN nr. 104 din 30 mai 2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare
Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.278/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Parc Băi Moineşti, judeţul Bacău, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi municipiul Moineşti, în calitate de administrator.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alia Mekkaoui

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 420 din data de 6 iunie 2014