HOTĂRÂRE nr. 1011 din 11 noiembrie 2014 privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989, denumit în continuare Comitetul Naţional, format din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor instituţii ale administraţiei publice aflate în subordinea Guvernului, nominalizaţi prin decizie a prim-ministrului, şi din reprezentanţi, personalităţi marcante ale vieţii socioculturale din România, care acceptă invitaţia prim-ministrului şi a secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
Art. 2
Comitetul Naţional constituit conform art. 1 nu are personalitate juridică şi se întruneşte pentru aprobarea desfăşurării programului de activităţi ce urmează a se derula în vederea comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi corelarea acestuia cu manifestările similare ce vor avea loc în această perioadă.
Art. 3
Programul de activităţi însuşit de Comitetul Naţional va fi pus în aplicare de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
Art. 4
Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 600 mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Bunuri şi servicii", pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada 14-23 decembrie 2014, a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la izbucnirea şi desfăşurarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Art. 5
Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
Art. 6
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, pentru anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Adrian Sanda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 827 din data de 12 noiembrie 2014