HOTĂRÂRE nr. 1026 din 24 octombrie 2012 privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează, prin acordul părţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 723 din data de 24 octombrie 2012