LEGE nr. 198 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu următoarele modificări:
1.Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului"
2.La articolul I, punctele 2 şi 3 se abrogă.
3.La articolul II punctul 1, litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă.
4.La articolul II, punctul 3 se abrogă.
5.Articolul III se abrogă.
6.La articolul V punctul 2, alineatul (21) va avea următorul cuprins:
"(21) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Primului-Ministru."
7.Articolul VIII se abrogă.
8.La articolul IX, alineatele (2) -( 4) se abrogă.
9.La articolul IX, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Atribuţiile referitoare la monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare internaţională se preiau şi se exercită de Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."
10.La articolul IX, alineatele (6) şi (7) se abrogă.
11.Articolele X şi XI se abrogă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 1 iulie 2013