DECIZIE nr. 209 din 9 septembrie 2015 pentru reprezentarea Punctului naţional de contact pentru romi
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Necula, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, se desemnează în calitate de reprezentant al Punctul naţional de contact pentru romi.
(2)La data prevăzută la alin. (1), doamna Elena-Corina Iordănescu, manager public în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, se desemnează în calitate de supleant al reprezentantului Punctului naţional de contact pentru romi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 10 septembrie 2015