ORDIN nr. 51 din 26 iunie 2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 93 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, şi ale art. 17 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem şi tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
1.Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem

Operatorul economic

Tariful
(lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

22,50

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii funcţionale de sistem

13,96

1,42

NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
2.Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG)

Zone de introducere a energiei electrice în reţea (6)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distribuţie/ Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în reţea - TG (lei/MWh)

0

1

2

3

4

Muntenia

1G

Doiceşti, Târgovişte

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord"- S.A.

Târgovişte

8,60

Brazi Vest, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Piteşti

Râureni, Stupărei

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

Giurgiu

Bucureşti Sud. Fundeni

Bucureşti

Domneşti

Ilfov

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.

Oradea

6,04

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

Vetiş

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorgheni

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A.

Miercurea-Ciuc

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

Transilvania Centrală

3G

Lotru

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Râmnicu Vâlcea

8,93

Arad, Nădab

Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat - S.A.

Arad

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A.

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Craiova

12,32

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Turnu Severin

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinaş

Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie - S.A.

Bacău

7,80

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Piatra-Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Focşani Vest

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord"- S.A.

Focşani

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Constanţa

10,32

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord"- S.A.

Brăila

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Dobrogea regenerabile

7G

Rahmanu

Societatea Comercială Enel

Tulcea

10,77

Stupina, Tariverde

Distribuţie Dobrogea - S.A.

Constanţa

Tarif mediu de introducere

10,30

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în reţea.
NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugata (TVA).
3.Tabelul 3 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL)

Zone de extragere a energiei electrice din reţea

(L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din reţea - (TL) (lei/MWh)

0

1

2

3

4

Muntenia de Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

14,05

Brazi, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Focşani Vest

Focşani

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia de Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

13,14

Domneşti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

9,63

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord. Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

12,52

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

13,15

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

13,20

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetiş

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

13,76

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

10,30

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

12,20

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.
NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 474 din data de 27 iunie 2014