HOTĂRÂRE nr. 423 din 26 iunie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15"
În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii."
2.Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004)
Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15"
Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov
Amplasament: Judeţul Mureş

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

(1 euro = 4,3683 lei/9.04.2012)

 

393.072 mii lei*)

- din care C + M:

 

294.400 mii lei*)

Eşalonarea investiţiei:

  

Anul I

INV

172.380 mii lei

C+M

132.480 mii lei

Anul II

INV

220.692 mii lei

C + M

161.920 mii lei

Durata de realizare a investiţiei:

 

24 de luni

Capacităţi (în unităţi fizice):

- Lungime drum:

11,643 km

- Lăţime platformă - parte carosabilă:

10,00 m/7,00 m pe 10,193 km

13,50 m/10,50 m pe 1,450 km

- acostamente:

2x1,50 m

- din care benzi de încadrare:

2x0,75 m

- Pasaje:

2 buc.

- Poduri:

5 buc.

- Viaducte:

1 buc.

- Intersecţii tip giraţie

2 buc.

- Parcări

2 buc.

- Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivelor de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 4 iulie 2013