DECIZIE nr. 610 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ingrid Alina Tudora

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Amalia Gandac, Raluca Barbul, Mihaela Por, Viorica Meszaros, Adrian Meszaros, în Dosarul nr. 1.124/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 665D/2015.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 666D/2015, nr. 725D/2015 şi nr. 726D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi de lege, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Mircea Francisc Nadas, Marta Nadas, Luminiţa Silaghi şi alţii, în Dosarul nr. 1.174/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, precum şi în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Dorina Hendea şi Hajnal Eva Puşcaş, Eniko Csipo, Matild Kirner, Iosif Ştefan Fulop şi Irma Csipo, în dosarele nr. 2.958/83/2014 şi nr. 2.967/83/2014 ale Tribunalului Satu Mare - Secţia I civilă.
4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
5. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 733D/2015 - nr. 738D/2015 şi nr. 742D/2015, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Învăţământ Brăila "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Aurel Petrea, Marioara Bordea, Constanţa Abdulea, Veronica-Ramona Băiculescu, Mariana Băluţă, Floarea Bârligea, Andone Codrina Elena, Daniela Antohi, Cristina Băceanu, Androe Codrina Elena Florentina Silvia Andronache, Cristian Andronic, Carmen Antohe, Ionel Lambrinoc, Ionel Radu, Florica Scarlat, Viorel Baciu, Lenuţa Baştiurea, Nina Nicoleta Bălănică, Aurelia Puia, Tănţica- Georgiana Ioan şi Marcela Alexandru şi alţii, în dosarele nr. 1.163/113/2014, nr. 1.638/113/2014, nr. 1.629/113/2014, nr. 1.722/113/2014, nr. 1.743/113/2014, nr. 1.744/113/2014 şi nr. 1.052/113/2014 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.
6. Magistratul-asistent referă asupra cauzelor şi arată că, în dosarele mai sus menţionate, Sindicatul Învăţământ Brăila "Corneliu Gheorghe Caranica" a depus concluzii scrise, în sensul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011.
7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 665D/2015, nr. 666D/2015, nr. 725D/2015, nr. 726D/2015, nr. 733D/2015 - nr. 738D/205 şi nr. 742D/2015, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.
8. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
9. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 666D/2015, nr. 725D/2015, nr. 726D/2015, nr. 733D/2015 - nr. 738D/205 şi nr. 742D/2015 la Dosarul nr. 665D/2015, care este primul înregistrat.
10. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
11. Prin încheierile din 17 martie 2015, pronunţate în dosarele nr. 1.124/83/2014 şi nr. 1.174/83/2014 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, prin încheierile din 19 şi 24 martie 2015, pronunţate în dosarele nr. 1.163/113/2014, nr. 1.638/113/2014, nr. 1.629/113/2014, nr. 1.722/113/2014, nr. 1.743/113/2014, nr. 1.744/113/2014 şi nr. 1.052/113/2014 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi prin Sentinţele civile nr. 203/LMA şi nr. 204/LMA din 25 martie 2015, pronunţate în dosarele nr. 2.958/83/2014 şi nr. 2.967/83/2014 ale tribunalului Satu Mare - Secţia I civilă, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Amalia Gandac, Raluca Barbul, Mihaela Por, Viorica Meszaros, Adrian Meszaros, Mircea Francisc Nadas, Marta Nadas, Luminiţa Silaghi, Dorina Hendea, Hajnal Eva Puşcaş, Eniko Csipo, Matild Kirner, Iosif Ştefan Fulop, Irma Csipo şi alţii, precum şi de către Sindicatul Învăţământ Brăila "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Aurel Petrea, Marioara Bordea, Constanţa Abdulea, Veronica-Ramona Băiculescu, Mariana Băluţă, Floarea Bârligea, Androne Codrina Elena, Daniela Antohi, Cristina Băceanu, Florentina Silvia Andronache, Cristian Andronic, Carmen Antohe, Ionel Lambrinoc, Ionel Radu, Florica Scarlat, Viorel Baciu, Lenuţa Baştiurea, Nina Nicoleta Bălănică, Aurelia Puia, Tănţica-Georgiana Ioan şi Marcela Alexandru şi alţii, cu ocazia soluţionării unor litigii de muncă având ca obiect "drepturi băneşti".
12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile Legii nr. 63/2011 contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011. Arată, astfel, că prin Legea nr. 63/2011 salariile de încadrare ale cadrelor didactice au fost micşorate, deşi, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877/2011, reîncadrarea salarială a cadrelor didactice, începând cu data de 1 ianuarie 2010, trebuia făcută în raport cu salariile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, adică prin luarea în calcul a unui coeficient de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400 lei. Conform considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877/2011 şi celor ale deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3/2011 şi nr. 11/2012, salariile cadrelor didactice trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, deci la nivelul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008. Arată că, în fapt, Legea nr. 63/2011 a readus valorile salariale ale cadrelor didactice la nivelul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, care a fost declarată neconstituţională, ceea ce a condus la o scădere a cuantumului salariilor de 25%. În acest sens, autorii excepţiei susţin că, după pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877/2011, Guvernul avea obligaţia să respecte dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie şi să modifice salariile prevăzute în anexele Legii nr. 63/2011, prin raportarea lor la valorile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008.
13. În concluzie, autorii excepţiei susţin că prevederile Legii nr. 63/2011 sunt neconstituţionale şi contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, deoarece aceste prevederi "perpetuează prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, chiar dacă introduc în locul coeficienţilor de multiplicare rezultatul înmulţirii acestora".
14. Tribunalul Satu Mare - Secţia I civilă, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar prin adoptarea Legii nr. 63/2011 nu este încălcat principiul supremaţiei Constituţiei şi al legii, consacrat prin art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. În acest sens, instanţele de judecată au arătat că "este dreptul legiuitorului să adopte măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economico-sociale existente la un moment dat". De asemenea, în ceea ce priveşte conţinutul Legii nr. 63/2011, prin raportare la reglementările anterioare în materia salarizării personalului din învăţământ, dispuse prin ordonanţe de urgenţă (respectiv Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 1/2010, nr. 41/2009 şi nr. 31/2009), se arată că acest argument nu reprezintă un viciu de neconstituţionalitate, întrucât neconstituţionalitatea acestor ordonanţe de urgenţă a fost determinată nu de aspecte intrinseci, ci de încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat. Aşa fiind, prin adoptarea Legii nr. 63/2011 acest aspect de neconstituţionalitate a fost înlăturat, iar Parlamentul, ca unică autoritate legiuitoare a ţârii, a adoptat măsurile pe care ie-a considerat oportune.
15. Instanţele de judecată arată, de asemenea, că, potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţia României, "egalitatea presupune uniformitate în cadrul aceleiaşi categorii de subiecţi ai drepturilor la aplicarea aceloraşi criterii de salarizare tuturor cadrelor didactice şi didactice auxiliare", apreciind că "Legea nr. 63/2011 nu afectează drepturile salariale dobândite pentru o perioadă anterioară intrării în vigoare a acesteia".
16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosare, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare. Deşi Legea nr. 63/2011 reglementează, după cum indică însuşi titlul său, salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, având aplicabilitate limitată în timp, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acesteia, întrucât îşi produce efecte în cauzele în cadrul cărora a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. Mai mult, aplicabilitatea Legii nr. 63/2011 a fost prelungită de legiuitor, succesiv, până la sfârşitul anului 2015.
20. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) potrivit cărora, "în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."
21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai făcut, în repetate rânduri, obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, prin raportare la aceleaşi norme din Legea fundamentală. În acest sens este, spre exemplu, Decizia nr. 201 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 8 mai 2015, Decizia nr. 533 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 august 2015, sau Decizia nr. 563 din 16 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, decizii prin care Curtea a constatat că prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
22. În esenţă, cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea a observat că această normă impune existenţa unei legislaţii predictibile, unitare, coerente, limitarea posibilităţilor de modificare a normelor juridice şi stabilitatea regulilor instituite prin acestea, ceea ce presupune obligaţii deopotrivă opozabile atât legiuitorului primar, cât şi celui delegat. Curtea a mai constatat că aceste exigenţe nu sunt încălcate, câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii socioprofesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. Această lege temporară a fost promovată în scopul de a crea premisele necesare pentru ca statul să îşi îndeplinească obligaţiile constituţionale menţionate, prin aplicarea măsurilor preconizate urmând să se asigure existenţa fondurilor necesare pentru ca întreg personalul din învăţământ să îşi poată primi drepturile cuvenite, în aceleaşi condiţii, fără discriminări.
23. Totodată, Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un anumit cuantum şi dreptul de a primi efectiv salariul cuvenit pentru perioada în care munca a fost prestată, în acelaşi sens sunt Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 19 aprilie 2007, pronunţată în Cauza Vilho Eskelinen împotriva Finlandei, paragraful 94, şi Hotărârea din 20 mai 2010, pronunţată în Cauza Lelas împotriva Croaţiei, paragraful 58.
24. Curtea a amintit, de asemenea, că ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, legiuitorul a reglementat, prin art. 2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, o majorare cu până la 10% a salariilor de bază şi a sporurilor care nu fac parte din salariul de bază, pentru anumite categorii de personal didactic din învăţământul preuniversitar, începând cu ianuarie 2014, iar prin art. 2 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, o majorare cu 5% a salariilor de bază şi a sporurilor personalului didactic şi didactic auxiliar, începând cu 1 martie 2015, şi cu 5% începând cu 1 septembrie 2015.
25. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezentele cauze.
26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Amalia Gandac, Raluca Barbul, Mihaela Por, Viorica Meszaros, Adrian Meszaros, Mircea Francisc Nadas, Marta Nadas, Luminiţa Silaghi şi alţii, în dosarele nr. 1.124/83/2014 şi nr. 1.174/83/2014 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, dar şi în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Dorina Hendea şi Hajnal Eva Puşcaş, Eniko Csipo, Matild Kirner, Iosif Ştefan Fulop şi Irma Csipo, în dosarele nr. 2.958/83/2014 şi nr. 2.967/83/2014 ale Tribunalului Satu Mare - Secţia I civilă, precum şi de către Sindicatul Învăţământ Brăila "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Aurel Petrea, Marioara Bordea, Constanţa Abdulea, Veronica-Ramona Băiculescu, Mariana Băluţă, Floarea Bârligea, Andone Codrina Elena, Daniela Antohi, Cristina Băceanu, Androe Codrina Elena Florentina Silvia Andronache, Cristian Andronic, Carmen Antohe, Ionel Lambrinoc, Ionel Radu, Florica Scarlat, Viorel Baciu, Lenuţa Bastiurea, Nina Nicoleta Bălănică, Aurelia Puia, Tănţica-Georgiana Ioan şi Marcela Alexandru şi alţii, în dosarele nr. 1.163/113/2014, nr. 1.638/113/2014, nr. 1.629/113/2014, nr. 1.722/113/2014, nr. 1.743/113/2014, nr. 1.744/113/2014 şi nr. 1.052/113/2014 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, şi constată că prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Satu Mare-Secţia I civilă, Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 6 octombrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 893 din data de 27 noiembrie 2015