HOTĂRÂRE nr. 440 din 10 iunie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
Art. 3
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.
Art. 5
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

___
*) - Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1

Oraşul Bucov, judeţul Prahova
C.F. nr. 24144 Bucov, nr. cadastral 722

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 492 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103708 - parţial Construcţii:

Pavilionul J5 - construcţia C1:

- suprafaţa construită = 84,00 mp;

- valoarea contabilă = 15.051,30 lei.
Pavilionul J6 - construcţia C38:

- suprafaţa construită = 155,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.625,07 lei.
Total valoare contabilă

Imobil 492 - parţial = 18.676,37 lei

2

Oraşul Craiova, judeţul Dolj

C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 431 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103859 - parţial Construcţii;

Pavilionul V;

- suprafaţa construită = 83,00 mp;

- valoarea contabilă = 20.608,94 lei.

Pavilionul V1:

- suprafaţa construită = 65,00 mp;

- valoarea contabilă = 16.488,17 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 431 - parţial = 37.097,11 lei

3

Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj C.F. nr. 204383 Craiova, nr. cadastral 204383;

C.F. nr. 32140 Malu Mare, nr. cadastral 32140;

C.F. nr. 212606 Craiova, nr. cadastral 212606

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3264 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 103878 - parţial Construcţii:

Pavilionul A12:

- suprafaţa construită = 25,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.555,70 lei.

Pavilionul A13:

- suprafaţa construită = 25,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.555,70 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 32,00 mp;

- valoarea contabilă = 169,20 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 3264 - parţial = 3.280,60 lei

4

Oraşul Huşi, judeţul Vaslui C.F. nr. 74307 Huşi, nr. cadastral 2626

C.F. nr. 74311 Huşi, nr. cadastral 2625

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 460 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. =106894- parţial

Construcţii:

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 267,00 mp;

- valoarea contabilă = 12,86 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 460 - parţial = 12,86 lei

5

Oraşul Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 91, judeţul Sălaj

C.F. nr. 58267 Zalău, nr. cadastral 58267

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 370 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106790 - parţial Construcţii:

Pavilionul C3:

- suprafaţa construită = 165,00 mp;

- valoarea contabilă = 21.146,24 lei.

Pavilionul C4:

- suprafaţa construită = 135,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.599,36 lei.

Pavilionul C5:

- suprafaţa construită = 43,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.249,60 lei.

Pavilionul C6:

- suprafaţa construită = 117,00 mp;

- valoarea contabilă = 6.748,80 lei.

Pavilionul C7:

- suprafaţa construită = 117,00 mp;

- valoarea contabilă = 13.497,60 lei.

Pavilionul C9:

- suprafaţa construită = 84,00 mp;

- valoarea contabilă = 14.708,83 lei.

Pavilionul C10:

- suprafaţa construită = 45,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.677,21 lei.

Reţea termoficare:

- suprafaţa construită = 502,00 ml;

- valoarea contabilă = 63,05 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 370 - parţial = 65.690,69 lei

6

Comuna Păuleşti, judeţul Prahova

C.F. nr. 25692 Păuleşti, nr. cadastral 1214

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 420 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103761 - parţial Construcţii:

Reţea electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 3.330,00 ml;

- valoarea contabila = 740,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 420 - parţial = 740,00 lei

7

Oraşul Giroc, judeţul Timiş

C.F. nr. 410944 Giroc, nr. cadastral 410944

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1366 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 106613 - parţial

Construcţii:

Pavilionul CP:

- suprafaţa construită = 48,65 mp;

- valoarea contabilă = 4.004,29 lei.

Pavilionul 01:

- suprafaţa construită = 230,00 mp;

- valoarea contabilă = 8,36 lei.

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 265,60 mp;

- valoarea contabilă = 22,10 lei.

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 100,90 mp;

- valoarea contabilă = 2,83 lei.

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 15,40 mp;

- valoarea contabilă = 1,38 lei.

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 288,00 mp;

- valoarea contabilă = 8,30 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 1366 - parţial = 4.047,26 lei

8

Comuna Ştiuca, judeţul Timiş C.F. nr. 401383 Ştiuca, Nr. cadastral 401383

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2485 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 103532 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A9:

- suprafaţa construită = 220,00 mp;

- valoarea contabilă = 37.790,90 lei.

Pavilionul A10:

- suprafaţa construită = 319,00 mp;

- valoarea contabilă = 53.090,56 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2485 - parţial = 90.881,46 lei

9

Oraşul Sulina, judeţul Tulcea C.F. nr. 30721 Sulina, nr. cadastral 432

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1298 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107196 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 122,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.954,80 lei.

Pavilionul A1:

- suprafaţa construită = 122,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.954,80 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1298 - parţial = 9.909,60 lei

10

Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa
C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1204 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107072 - parţial

Construcţii:

Pavilionul Z7:

- suprafaţa construită = 200,00 mp;

- valoarea contabilă = 91.539,00 lei.

Pavilionul Z6:

- suprafaţa construită = 25,00 mp;

- valoarea contabilă = 11.442,53 lei.

Pavilionul Z5:

- suprafaţa construită = 200,00 mp;

- valoarea contabilă = 53.229,10 lei.

Pavilionul Z4:

- suprafaţa construită = 335,00 mp;

- valoarea contabilă = 53.397,89 lei.

Pavilionul Z3:

- suprafaţa construită = 30,00 mp;

- valoarea contabilă = 45.769,76 lei.

Pavilionul Z1:

- suprafaţa construită = 29,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.921,30 lei.

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 311,00 mp;

- valoarea contabilă = 61.965,11 lei.

Pavilionul R1:

- suprafaţa construită = 66,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.067,60 lei.

Pavilionul J3:

- suprafaţa construită = 17,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.304,80 lei.

Pavilionul J15:

- suprafaţa construită = 86,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.704,44 lei.

Pavilionul J10:

- suprafaţa construită = 66,00 mp;

- valoarea contabilă = 7.511,60 lei.

Pavilionul J11:

- suprafaţa construită = 129,00 mp;

- valoarea contabilă = 12.180,90 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 1204 - parţial = 346.034,03 lei

11

Municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 27, judeţul Constanţa

C.F. nr. 226323 Constanţa, nr. cadastral 226323

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3060 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107084 - parţial Construcţii;

Pavilionul M1:

- suprafaţa construită = 61,00 mp;

- valoarea contabilă = 12.380,32 lei.

Pavilionul M2:

- suprafaţa construită = 40,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.667,44 lei.

Pavilionul M3:

- suprafaţa construită = 122,00 mp;

- valoarea contabilă = 32.729,98 lei.

Pavilionul M4:

- suprafaţa construită = 75,00 mp;

- valoarea contabilă = 20.122,82 lei.

Pavilionul M5:

- suprafaţa construită = 86,00 mp;

- valoarea contabilă = 23.032,20 lei.

Pavilionul M6:

- suprafaţa construită = 243,00 mp;

- valoarea contabilă = 64.975,14 lei.

Pavilionul M8:

- suprafaţa construită = 126,00 mp;

- valoarea contabilă = 33.699,62 lei.

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 20,70 mp;

- valoarea contabilă = 5.237,58 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 3060 - parţial = 202.845,10 lei

12

Oraşul Câmpulung, strada Matei Basarab nr. 58, judeţul Argeş
CF nr. 84186 Câmpulung, nr. cadastral 4345

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 535 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103718 - parţial împrejmuire metalică:

- suprafaţa construită = 162,00 ml;

- valoarea contabilă = 661,20 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 535 - parţial = 661,20 lei

ANEXA nr. 2:
____
- Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1

103708

8.19.01

imobil 492

Oraşul Bucov, judeţul Prahova

C.F. nr. 24144 Bucov, nr. cadastral 722

2

103859

8.19.01

imobil 431

Oraşul Craiova, judeţul Dolj

C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961

3

103878

8.19.01

imobil 3264

Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj C.F. nr. 204383 Craiova, nr. cadastral 204383;
C.F. nr. 32140 Malu Mare, nr. cadastral 32140;
C.F. nr. 212606 Craiova, nr. cadastral 212606.

4

106894

8.19.01

imobil 460

Oraşul Huşi, judeţul Vaslui

C.F. nr. 74307 Huşi, nr. cadastral 2626;

C.F. nr. 74311 Huşi, nr. cadastral 2625.

5

106790

8.19.01

imobil 370

Oraşul Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 91, judeţul Sălaj C.F. nr. 58267 Zalău, nr. cadastral 58267

6

103761

8.19.01

imobil 420

Comuna Păuleşti, judeţul Prahova
C.F. nr. 25692 Păuleşti, nr. cadastral 1214

7

106613

8.19.01

imobil 1366

Oraşul Giroc, judeţul Timiş

C.F. nr. 410944 Giroc, nr. cadastral 410944

8

103532

8.19.01

imobil 2485

Comuna Ştiuca, judeţul Timiş

C.F. nr. 401383 Ştiuca, nr. cadastral 401383

9

107196

8.19.01

imobil 1298

Oraşul Sulina, judeţul Tulcea

C.F. nr. 30721 Sulina, nr. cadastral 432

10

107072

8.19.01

imobil 1204

Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa

C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873

11

107084

8.19.01

imobil 3060

Municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 27, judeţul Constanţa
C.F. nr. 226323 Constanţa, nr. cadastral 226323

12

103718

8.19.01

imobil 535

Oraşul Câmpulung, strada Matei Basarab nr. 58, judeţul Argeş
C.F. nr. 84186 Câmpulung, nr. cadastral 4345

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 19 iunie 2015