DECIZIE nr. 262 din 12 noiembrie 2015 privind încetarea calităţii domnului Mihnea Cosmin Costoiu de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea domnului Mihnea Cosmin Costoiu de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 12 noiembrie 2015