În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI-ASR-07-III/0) şi ţinând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Avizul de transmitere nr. 2.404 din 11 iulie 2012 întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK -- S.A.;
- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 19 octombrie 2012 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,
Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din data de 19 octombrie 2012, hotărăşte:
Art. 1
Art. 2
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.649/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea, în numele şi în contul statului, a activităţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 aprilie 2007.
-****-

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 728 din data de 29 octombrie 2012