Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 666 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 bis din data de 2 septembrie 2015