LISTA din 24 martie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei Titlul proiectului

Judeţul/Municipiul

Nr. de beneficiari

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2016

1.

Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă "Sf. Vasile cel Mare", Centrul rezidenţial de fete

Municipiul Galaţi

30 de persoane

244.407,00 lei

2.

Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă "Sf Vasile cel Mare", Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale "Speranţa"

Municipiul Galaţi

50 de persoane

277.777,00 lei

3.

Fundaţia "Familia" Galaţi, Centru de zi pentru copii aflaţi în dificultate

Municipiul Galaţi

50 de persoane

76 388,00 lei

4.

Fundaţia "Familia" Galaţi, Centru de recuperare pentru victimele violenţei domestice

Municipiul Galaţi

10 persoane

91.666,00 lei

5.

Fundaţia Inimă de copil "Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate"

Municipiul Galaţi

30 de copii şi 20 de părinţi

61.112,00 lei

6.

Fundaţia "Cuvântul întrupat", Centrul comunitar pentru copii aflaţi în dificultate "La Vale"

Municipiul Galaţi

40 de persoane

79.445,00 lei

7.

Fundaţia "împreună", Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate

Municipiul Galaţi

40 de persoane

39.000,00 lei

8.

Fundaţia "împreună", Clubul Seniorilor - complex de servicii sociale

Municipiul Galaţi

30 de persoane

36.666,00 lei

9.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap "Sporting Club", Centrul de zi şi sănătate "ACCES pentru TOŢI"

Municipiul Galaţi

100 de persoane

88.000,00 lei

10.

Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi, Centrul de sprijin social pentru romi

Municipiul Galaţi

40 de persoane

25.800,00 lei

11.

Asociaţia Filantropică "Sf. Antonie cel Mare"

Municipiul Galaţi

50 de persoane

142.685,00 lei

12.

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de zi "Speranţa" pentru persoane vârstnice cu dizabilităţi

Municipiul Galaţi

20 de persoane

36.666,00 lei

13.

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate

Municipiul Galaţi

100 de persoane

77.777,00 lei

14.

Asociaţia Multifuncţională Filantropică "Sf. Spiridon" - Centrul de zi pentru copii "Sf. Spiridon"

Municipiul Galaţi

70 de persoane

261.787,00 lei

 

TOTAL

  

1.539.176,00 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 24 martie 2016