ORDIN nr. 355 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pentru anul 2012
În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă suma de 132.000 lei, reprezentând diferenţa de 50,38% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pentru anul 2012.
Art. 2
Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul X "Alte cheltuieli", articolul 59.11 "Asociaţii şi fundaţii".
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 699 din data de 11 octombrie 2012