ORDIN nr. 766 din 13 august 2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A., precum şi faptul că instituţia financiară nebancară nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile instituţiilor financiare nebancare referitoare la denumire şi obiect de activitate,
în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A., cu sediul social în municipiul Constanţa, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. F17, sc. A, et. 1, ap. 5, judeţul Constanţa, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J13/2971/2008, cod unic de înregistrare 24350941, înscrisă în Registrul general la secţiunea h) "Leasing financiar" cu nr. RG-PJR-14-080257.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013