HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 martie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă şi domnii deputaţi Mihai Sorin Grindeanu, Călin-Vasile-Andrei Matei şi Eugen Constantin Uricec, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, sunt desemnaţi în calitatea de membri ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 15 martie 2016