DECRET nr. 854 din 6 noiembrie 2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal şi a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg la 15 octombrie 2012
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 212 din 16 octombrie 2013,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se supun spre ratificare Parlamentului Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal şi Protocolul de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg la 15 octombrie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 8 noiembrie 2013