HOTĂRÂRE nr. 841 din 7 octombrie 2015 pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 51,6499 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "LEA 400 kV Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia), tronson I", beneficiar statul român
Având în vedere prevederile art. 36, 37, 39 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, al art. 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 51,6499 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "LEA 400 kV Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia), tronson I".
(2)Terenul forestier prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier naţional, este compus din terenul în suprafaţă de 20,0156 ha proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Caraş - Severin, terenul în suprafaţă de 3,2305 ha proprietate publică a comunei Ezeriş, administrat de Ocolul Silvic Valea Bistrei, din terenul în suprafaţă de 15,8424 ha proprietate publică a municipiului Reşiţa, administrat de Ocolul Silvic Reşiţa, din terenul în suprafaţă de 1,2907 ha proprietate publică a comunei Lupac, administrat de Ocolul Silvic Reşiţa, din terenul în suprafaţă de 7,9913 ha proprietate publică a comunei Dognecea, administrat de Ocolul Silvic Bocşa Română, din terenul în suprafaţă de 2,0879 ha proprietate publică a comunei Goruia, administrat de Ocolul Silvic Oraviţa şi din terenul în suprafaţă de 1,1915 ha proprietate publică a comunei Ciudanoviţa, administrat de Ocolul Silvic Oraviţa.
(3)Terenul în suprafaţă de 20,0156 ha proprietate publică a statului este amplasat pe raza Ocolului Silvic Reşiţa în U.P. I Târnova u.a. 74R% = 0,0908 ha, u.a. 80E% = 0,4922 ha în U.P. VII Reşiţa u.a. 138A% = 1,3616 ha, u.a. 138B% = 0,9096 ha, u.a. 139% = 2,0914 ha în U.P. VIII Lupac u.a. 1B% = 2,0458 ha, u.a. 3% = 0,4288 ha, u.a. 4A% = 0,0259 ha, u.a. 13B% = 0,0802 ha, u.a. 14B% = 0,0898 ha, u.a. 29A% = 0,1333 ha, 37% = 0,0437 ha, 38% = 2,2507 ha pe raza Ocolului Silvic Bocşa Montană în U.P. VII Colţan u.a. 5A% = 0,3519 ha, u.a. 5B% = 1,7980 ha, u.a. 7B% = 1,4195 ha, u.a. 8A% = 0,8138 ha, u.a. 8C% = 0,6449 ha, u.a. 9% = 0,2696 ha, u.a. 10% = 0,1114 ha, pe raza Ocolului Silvic Bocşa Română în U.P. IX Dognencea u.a. 147A% = 0,6419 ha, u.a. 147B% = 1,5488 ha, u.a. 160A% = 0,1845 ha şi pe raza Ocolului Silvic Oraviţa în U.P. II Calina, u.a. 76B% = 0,3237 ha, 76C% = 0,1279 ha, în U.P. Jitin u.a. 171% = 0,5223 ha, u.a. 177% = 0,6619 ha şi u.a. 178% = 0,5517 ha.
(4)Terenul în suprafaţă de 3,2305 ha proprietate publică a comunei Ezeriş este amplasat pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei în U.P. XIII u.a. 474A% = 0,5875 ha, u.a. 41 B% = 2,1782 ha, u.a. 41D% = 0,4648 ha.
(5)Terenul în suprafaţă de 15,8424 ha proprietate publică a municipiului Reşiţa este amplasat pe raza Ocolului Silvic Reşiţa în U.B. I Reşiţa u.a. 8B% = 0,3615 ha, u.a. 8D% = 1,7477 ha, u.a. 9A% = 0,6041 ha, u.a. 11 C% = 2,1333 ha, u.a. 12E% = 0,6162 ha, u.a. 19A% = 3,9592 ha, u.a. 20A% = 0,7302 ha, u.a. 20C% = 0,6292 ha, u.a. 67D% = 1,3537 ha, u.a. 68A% = 2,1306 ha, u.a. 68C% = 0,7657 ha, u.a. 69H% = 0,1834 ha, 69K% = 0,6276 ha.
(6)Terenul în suprafaţă de 1,2907 ha proprietate publică a comunei Lupac este amplasat pe raza Ocolului Silvic Reşiţa în U.P. VIII Lupac u.a. 1% = 1,2907 ha.
(7)Terenul în suprafaţă de 7,9913 ha proprietate publică a comunei Dognecea este amplasat pe raza Ocolului Silvic Bocşa Română în U.P. Dognecea-Lisava u.a. 8A% = 0,0823 ha, u.a. 8A1% = 0,2906 ha, u.a. 9A% = 0,0572 ha, u.a. 9B% = 2,7346 ha, u.a. 9C% = 1,7165 ha, u.a. 11C% = 1,2811 ha, u.a. 14B% = 0,4677 ha şi u.a. 14C% = 1,3613 ha.
(8)Terenul în suprafaţă de 2,0879 ha proprietate publică a comunei Goruia este amplasat pe raza Ocolului Silvic Oraviţa în U.P. V Giurgiova-Narastia u.a. 1% = 0,8806 ha şi u.a. 4% = 1,2073 ha.
(9)Terenul în suprafaţă de 1,1915 ha proprietate publică a comunei Ciudanoviţa este amplasat pe raza Ocolului Silvic Oraviţa în U.P. Jitin u.a. 180% = 1,1915 ha.
(10)Ocuparea temporară a terenurilor se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 51,5591 ha.
(11)Ocuparea temporară a terenurilor se face pentru o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această perioadă include, în cazul terenurilor care au categoria de folosinţă pădure sau clasă de regenerare, şi perioada necesară efectuării lucrărilor pentru redarea terenurilor în condiţii apte de a fi împădurite.
(12)Predarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de proces-verbal de predare-primire după achitarea contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice şi a cheltuielilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv.
Art. 2
Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1 se exploatează şi se precomptează conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 3
Comisariatul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Valea Bistrei, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Primăria Comunei Lupac, Primăria Comunei Ezeriş, Primăria Municipiului Reşiţa, Primăria Comunei Dognecea, Primăria Comunei Goruia şi Primăria Comunei Ciudanoviţa răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 13 octombrie 2015