HOTĂRÂRE nr. 807 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea stemei comunei Balinţ, judeţul Timiş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Balinţ, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea elementelor stemei şi semnificaţia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Balinţ, judeţul Timiş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Balinţ, judeţul Timiş
Descrierea stemei
Stema comunei Balinţ, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un buchet de spice de grâu de aur, iar în şef patru bezanţi de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află o roată de moară în mişcare, cu scoc, pe o apă curgătoare.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bezanţii fac referire la tezaurele monetare descoperite în zonă, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Buchetul de spice de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Roata de moară reprezintă moara existentă pe teritoriul localităţii, acţionată de forţa apei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 780 din data de 20 octombrie 2015