HOTĂRÂRE nr. 238 din 6 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Băţani, judeţul Covasna
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Băţani, judeţul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Băţani, judeţul Covasna
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Băţani, judeţul Covasna
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Băţani se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un stejar smuls de aur.
În partea inferioară, în câmp verde, se află o bovină de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat reprezintă râul Baraolt.
Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar cele cinci ghinde indică numărul satelor componente ale comunei.
Bovina semnifică activitatea specifică zonei, creşterea animalelor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 21 aprilie 2016