HOTĂRÂRE nr. 890 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj
Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pentru perioada realizării investiţiei
Beneficiar final: Unitatea administrativ-teritorială municipiul Târgu Jiu
Amplasament: str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj
Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

mii lei

96.273

(în preţuri la data de 3 septembrie 2014, 1 euro = 4,4060 lei),

  

din care:

  

- construcţii-montaj

mii lei

67.066

- Eşalonarea investiţiei: INV/C + M

  

- anul I

INV/C+M

mii lei mii lei

50.000/37.000

- anul II

INV/C+M

mii lei/mii lei

46.273/30.066

- Capacităţi:

   

- locuri în tribune

 

nr.

12.386

- suprafaţa construită

 

mp

14.608,5

- suprafaţa desfăşurată

 

mp

39.606,6

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

18

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 20 octombrie 2014