DECIZIE nr. 435 din 17 octombrie 2013 privind numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Puiu Gelu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 17 octombrie 2013