HOTĂRÂRE nr. 721 din 26 august 2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, înregistrate la poziţia cu numărul M.F. 38460, respectiv M.F. 38458, conform anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 15 ani, către Clubul Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca, judeţul Cluj, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Splaiul Independenţei nr. 6, a unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, pentru desfăşurarea activităţii sportive a acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează şi modifică denumirea, adresa, valoarea de inventar, respectiv îşi modifică caracteristicile tehnice

Nr. M.F.

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Cod de clasificaţie

Valoarea imobilului din inventarul centralizat (în lei)

Denumirea imobilului din inventarul centralizat

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Denumirea imobilului actualizată la data de 10 decembrie 2013

Adresa actualizată la data de 10 decembrie 2013

Caracteristicile tehnice la data de 10 decembrie 2013

Valoarea actualizată a imobilului (în lei) la data de 10 decembrie 2013

38460

Clădire Siesta - 4E, B.C.A

8.26.10

405.909

Baza turistică Siesta

Ţara: România, judeţul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea; nr. -

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Baza de cazare Corp A

Ţara: România, judeţul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28

Corp A, bază de cazare construcţie tip S + P + 4E, cu structură de rezistenţă formată din panouri mari prefabricate, din beton armat, fundaţii de beton armat, planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă, cu învelitoare de ţiglă, Sc de 311 mp, compus din subsol cu 20 boxe, 4 holuri, parter cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 2 casa scării, 2 windfang, etaj 1 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 2 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 3 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 4 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii (CF 295045)

755.281,90

38458

Clădire Fiesta I - 3E, B.C.A

8.26.10

7.230

Baza turistică Fiesta

Ţara: România, judeţul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea; nr. -

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Baza de cazare Corp C

Ţara: România, judeţul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28

Corp C, bază de cazare construcţie P + 3E, cu structură de rezistenţă formată din cadre şi diafragme din beton armat, fundaţii de beton armat, planşee de beton armat, acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie, cu Sc de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncţională, 1 bucătărie, 1 depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării (CF 295045)

13.452,57

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj care se dau în folosinţă gratuită Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Adresa unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se dau în folosinţă gratuită imobilele

Persoana juridică la care se dau în folosinţă gratuită imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilului

38460

8.26.10

Ţara: România, judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28

755.281,90

Baza de cazare Corp A

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Club Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca (CIF RO 18906504)

Corp A, bază de cazare construcţie tip S+P+4E, cu structură de rezistenţă formată din panouri mari prefabricate, din beton armat, fundaţii de beton armat, planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă, cu învelitoare de ţiglă, Sc de 311 mp, compus din subsol cu 20 boxe, 4 holuri, parter cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 2 casa scării, 2 windfang, etaj 1 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 2 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 3 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 4 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii (CF 295045)

38458

8.26.10

Ţara: România, judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28

13.452,57

Baza de cazare Corp C

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Club Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca (CIF RO 18906504)

Corp C, bază de cazare construcţie P+3E, cu structură de rezistenţă formată din cadre şi diafragme din beton armat, fundaţii de beton armat, planşee de beton armat, acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie, cu Sc de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncţională, 1 bucătărie, 1 depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării (CF 295045)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 2 septembrie 2014