DECIZIE nr. 10 din 18 martie 2016 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România în mandatul 2016-2020
Având în vedere prevederile art. 532 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 98 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1
În mandatul 2016-2020, Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România are următoarea componenţă:
1.dr. Ana Gabriela Burduhos;
2.dr. Gabriela Horhoianu;
3.prof. dr. Viorica Milicescu;
4.prof. dr. Mariana Păcurar;
5.dr. Eugen L. Popa;
6.dr. Constantin Rădăuceanu;
7.prof. dr. Mihai Surpăţeanu;
8.dr. Doina Maria Voinescu;
9.reprezentant desemnat de Ministerul Sănătăţii.
Art. 2
În prima şedinţă desfăşurată după intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia superioară de disciplină va alege un preşedinte dintre membrii săi, cu majoritate simplă de voturi.
Art. 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează mandatul Comisiei superioare de disciplină a cărei componenţă a fost aprobată prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2012, cu modificările ulterioare.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 8 aprilie 2016