HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 septembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările ulterioare,
Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti în data de 22 septembrie 2012, hotărăşte:
Articol unic
- Anexa nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: - Anexele nr. 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

Secretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Alexandru Frumosu

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 4 la statut)
NIVELUL TAXELOR pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare
(1)Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:
A)Pentru societăţile profesionale:
1.cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire 50 lei
2.cerere înregistrare societate profesională/filială a societăţii 400 lei
3.eliberare certificat de înregistrare 200 lei
4.cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada 60 lei
5._
a)cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) 100 lei
b)cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) 200 lei
6.cereri de furnizare informaţii:
a)cerere de furnizare informaţii (conform model) se taxează fiecare poziţie cu 40 lei
b)cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar 20 lei/pagină
c)cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar 40 lei/pagină
7.cerere de preschimbare certificat de înregistrare 100 lei
B)Pentru cabinetele individuale şi cabinete asociate:
1.cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate 200 lei
2.eliberare certificat de înregistrare 100 lei
3.cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada 30 lei
4._
a)cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) 50 lei
b)cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) 150 lei
5.cereri de furnizare informaţii:
a)cerere de furnizare informaţii (conform model) se taxează fiecare poziţie cu 20 lei
b)cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar 10 lei/pagină
c)cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar 20 lei/pagină
6.cerere de preschimbare certificat de înregistrare 50 lei
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 5 la statut)
NIVELUL TAXELOR ŞI COTIZAŢIILOR, precum şi plafonul minim de asigurare profesională
CAPITOLUL I: Nivelul taxelor şi cotizaţiilor
Art. 1
Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 1.200 lei.
Art. 2
Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.
Art. 3
Taxa de înscriere în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România va fi de:
a)1.200 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie;
b)10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregătire profesională;
c)1.500 lei pentru persoane juridice.
Art. 4
(1)Cotizaţia anuală este de:
a)650 lei pentru persoane fizice compatibile;
b)433 lei pentru persoane fizice incompatibile.
(2)Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.
Art. 5
Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie este de 1.500 lei.
CAPITOLUL II: Plafonul minim de asigurare profesională
Art. 6
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IB şi IC ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 30.000 lei.
Art. 7
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsecţiunea IIA a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 200.000 lei.
Art. 8
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsecţiunea a III-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 30.000 lei.
Art. 9
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecţiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 200.000 lei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 26 noiembrie 2012