HOTĂRÂRE nr. 284 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

ANEXĂ: PROGRAM CALENDARISTIC privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu termenul prevăzut de Legea nr. 35/2008. cu modificările şi completările ulterioare (articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea votării

18 aprilie 2014

Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţă publică a datei desfăşurării alegerilor locale parţiale

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

20 aprilie 2014

Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

În termen de 3 zile de la data stabilirii alegerilor, cel mai târziu

21 aprilie 2014

Art. 31 alin. (1) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedintelui biroului electoral judeţean şi a locţiitorului acestuia dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului*

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi direct pe funcţii

4.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

22 aprilie 2014

Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare*

Preşedintele biroului electoral judeţean

Proces-verbal

5.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

22 aprilie 2014

Art. 27 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a sediului biroului electoral judeţean* şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

6.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

22 aprilie 2014

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral judeţean* şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

 

7.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

23 aprilie 2014

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral judeţean şi a locţiitorului acestuia*

Tribunalul

Hotărâre definitivă

8.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

23 aprilie 2014

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral judeţean*

Persoanele interesate

 

9.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

24 aprilie 2014

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral judeţean*

Tribunalul

Hotărâre definitivă

10.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral judeţean, dar nu mai târziu de

26 aprilie 2014

Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea semnelor electorale biroului electoral judeţean*

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

 

11.

Cu o zi înainte de desemnare

27 aprilie 2014

Art. 24 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice

Prefectul, la propunerea primarului

 

12.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi

27 aprilie 2014

Art. 24 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, precum şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Prin publicare în presă şi afişare la uşa instanţei

13.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

27 aprilie 2014

Art. 56 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electorale*

Biroul electoral judeţean*

Prin orice mijloc de publicitate

14.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

28 aprilie 2014

Art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, precum şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

15.

În termen de 24 de ore de la solicitare

Art. 24 alin. (11) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, precum şi ale locţiitorului acestuia, pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

16.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2014

Art. 27 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a sediului biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2014

Art. 34 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz**, cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar sau preşedinte de consiliu judeţean

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

18.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2014

Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

În scris

19.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2014

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană, precum şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2014

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar sau preşedinte de consiliu judeţean**

Persoanele interesate

În scris

21.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2014

Art. 31 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană şi a locţiitorului acestuia

Biroul electoral judeţean*

Tribunalul***

Hotărâre definitivă

22.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 mai 2014

Art. 31 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar sau preşedinte de consiliu judeţean**

Birourile electorale judeţene Timiş, Prahova şi Teleorman Tribunalul***

Hotărâre definitivă

23.

Cu cel puţin 23 de zile înainte de data alegerilor

2 mai 2014

Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 26 alin. (6) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Tipărirea listelor electorale permanente

Primarii

 

24.

Cu cel puţin 23 de zile de la stabilirea datei alegerilor

2 mai 2014

Art. 221 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale complementare

Inspectoratul General pentru Imigrări

Proces-verbal

25.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

3 mai 2014

Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea semnelor electorale către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană***

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

 

26.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

4 mai 2014

Art. 56 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electorale***

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană***

Prin orice mijloc de publicitate

27.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de

5 mai 2014

Art. 44 şi 45 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi

În scris, în 4 exemplare

28.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

5 mai 2014

Art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi

În scris

29.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

6 mai 2014

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

30.

În termen de 5 zile de la tipărirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de

7 mai 2014

Art. 16 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 26 alin. (61) şi art. 73 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia competitorilor electorali a copiilor listelor electorale permanente

Primarul

La cererea şi pe cheltuiala competitorilor electorali

31.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

7 mai 2014

Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

32.

În termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de

7 mai 2014

Art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

33.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 mai 2014

Art. 52 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

34.

În termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de

8 mai 2014

Art. 24 alin. (13) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană**** a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care vor face parte din acest birou electoral

Filialele locale ale partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale

În scris

35.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 mai 2014

Art. 52 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

36.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

9 mai 2014

Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Declararea apelului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

37.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

9 mai 2014

Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Declararea apelului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

38.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

9 mai 2014

Art. 76 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

39.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 mai 2014

Art. 52 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

40.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

10 mai 2014

Art. 56 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral judeţean* sau, după caz, biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

În scris

41.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 mai 2014

Art. 52 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

42.

Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării

10 mai 2014

Art. 13 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării

Primarii

În condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente

43.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor

10 mai 2014

Art. 61 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

44.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de

11 mai 2014

Art. 53 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Proces-verbal

45.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

11 mai 2014

Art. 55 alin. (8) şi (12) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Prin tragere la sorţi

46.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

12 mai 2014

Art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral judeţean* sau, după caz, biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

În scris

47.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

12 mai 2014

Art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral de circumscripţie comunală şi orăşenească**** cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală şi orăşenească

În funcţie de numărul candidaturilor şi, eventual, prin tragere la sorţi

48.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

12 mai 2014

Art. 55 alin. (11) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a listelor de candidaţi, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

În scris

49.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

13 mai 2014

Art. 65 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

În funcţie de situaţia listelor complete prezentate

50.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

13 mai 2014

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie****

Persoanele interesate

În scris

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

14 mai 2014

Art. 31 alin. (6), respectiv art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie comunală şi orăşenească****

Biroul electoral judeţean* sau tribunalul***, după caz

Hotărâre definitivă

52.

Cel mai târziu în data de

19 mai 2014

Art. 28 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

53.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

19 mai 2014

Art. 57 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Prefectul

 

54.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

20 mai 2014

Art. 57 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană, prin grija prefectului

 

55.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

20 mai 2014

Art. 28 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

56.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

21 mai 2014

Art. 28 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea reprezentanţilor în biroul electoral al secţiei de votare ****

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus liste de candidaţi în circumscripţia respectivă

În scris

57.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 34 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare**

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar sau de preşedinte de consiliu judeţean**

În scris

58.

De îndată ce primeşte comunicarea reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 28 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

59.

În termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 28 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală****

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

60.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 34 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar sau preşedinte de consiliu judeţean**

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

61.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 28 alin. (7)-(10) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri****

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri sau, dacă este cazul, prin tragere la sorţi

62.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot

Primarul împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Proces-verbal

63.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

21 mai 2014

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

64.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

22 mai 2014

Art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Hotărâre definitivă

65.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

22 mai 2014

Art. 34 alin. (4) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar sau preşedinte de consiliu judeţean**

Persoanele interesate

În scris

66.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

22 mai 2014

Art. 39 alin. (1) şi art. 34 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care participă la alegeri****

Persoanele interesate

În scris

67.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

22 mai 2014

Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările Ulterioare

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

În scris

68.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

22 mai 2014

Art. 59 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

 

69.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

23 mai 2014

Art. 39 alin. (2) şi art. 34 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană

Hotărâre definitivă

70.

Cu două zile înainte de data alegerilor

23 mai 2014

Art. 16 alin. (3) şi art. 222 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

 

71.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

23 mai 2014

Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

72.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

24 mai 2014 - ora 7,00

Art. 61 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

73.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

24 mai 2014

Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Proces-verbal

74.

În ajunul zilei alegerilor

24 mai 2014 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

75.

În ziua alegerilor

25 mai 2014 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

76.

În data de

25 mai 2014 - ora 7,00

Art. 81 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA VOTĂRII

  

77.

În data de

25 mai 2014 - ora 21,00

Art. 81 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

  

78.

După încheierea votării

25 mai 2014 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu ceilalţi membri ai biroului

 

79.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

26 mai 2014 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

80.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

26 mai 2014 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Predarea dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

81.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor - verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

27 mai 2014 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor înaintarea dosarului, sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripţie, conţinând un exemplar al procesului-verbal pentru alegerea consiliului local împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele - verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, către consiliul local

Înaintarea dosarului, sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripţie, conţinând un exemplar al procesului - verbal pentru alegerea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele - verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, către judecătorie sau tribunal, după caz

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

82.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor - verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

27 mai 2014 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea celui de-al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală biroului electoral judeţean*

Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală

 

83.

În termen de 3 zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor, cel mai târziu în

29 mai 2014

Art. 31 alin. (3) şi (4), art. 37 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea cererii pentru anularea alegerilor

Biroul electoral judeţean*

Judecătoria***

Hotărâre definitivă

84.

După data de 27 mai sau 29 mai, după caz

Art. 100 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului alegerilor

Birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană

Prin orice mijloc de publicitate

NOTĂ:
Al doilea tur de scrutin pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean şi a primarilor se va desfăşura, acolo unda este cazul, pe data de 8 iunie 2014.
* Numai în cazul judeţelor Buzău, Timiş, Prahova şi Teleorman.
** În cazul circumscripţiilor electorale în care se organizează alegeri locale parţiale numai pentru funcţia de preşedinte de consiliu judeţean sau primar.
*** În cazul acelor circumscripţii electorale unde nu se înfiinţează birouri electorale judeţene.
**** În cazul circumscripţiilor în care se organizează alegeri parţiale pentru consiliul local.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 287 din data de 18 aprilie 2014