ORDIN nr. 121 din 19 februarie 2015 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a Portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

_____
*) - Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 27 februarie 2015