ORDIN nr. 2543 din 21 noiembrie 2012 privind constituirea Comisiei care coordonează controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Se constituie Comisia care coordonează controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei menţionate la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.412/2011*).
*) Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.412/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

ANEXA nr. 1:
COMISIA care coordonează controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

Nr. crt.

Funcţia

Calitatea

1.

Director - Direcţia politici industriale

preşedinte

2.

Director - Corpul de control al ministrului

vicepreşedinte

3.

Director general - Direcţia generală buget, financiar, contabilitate

membru

4.

Consilier - Corpul de control al ministrului

membru

5.

Consilier - Direcţia politici industriale

secretar

ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 803 din data de 29 noiembrie 2012