Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia a 2-a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 şi 411 bis din 2 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Virgil Titea,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 74 din data de 28 ianuarie 2015