HOTĂRÂRE nr. 957 din 4 decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare
În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 12 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul 56.01 «Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)»."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
3.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes

naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2012)
Titular: Secretariatul General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj
Amplasament: judeţul Satu Mare

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):
(1 euro = 4,4150 lei la data de 26 martie 2013),

730.401*)

mii lei

din care C+M:

595.882

mii lei

Eşalonarea investiţiei

INV/C+M

 

Anul I

mii lei/mii lei

460.152/375.405

Anul II

mii lei/mii lei

270.249/220.477

Capacităţi:

UM

 

- Lungime totală drum

km

19,540

- Lungime drum două benzi

km

5,600

- Lungime drum 4 benzi

km

13,940

- Lăţime platformă două benzi

m

10,00

- Lăţime platformă 4 benzi

m

18,50

- Noduri rutiere

buc.

4

- Intersecţii la nivel

buc.

3

- Parcări de scurtă durată

buc.

2

- Poduri şi pasaje

buc.

10

Durata de realizare a investiţiei

luni

24

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P 100-1/2006.
Finanţarea Investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)".
___
*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 768 din data de 10 decembrie 2013