ORDIN nr. 803 din 22 iulie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova.
(2)Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova este împărţit în 39 de sectoare cadastrale, potrivit în anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru

şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

ANEXĂ: Schiţa cu sectorizarea cadastrală, comuna Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova
Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova este împărţit în 39 de sectoare cadastrale:
- 23 sectoare cadastrale în intravilan
- 16 sectoare cadastrale în extravilan
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 583 din data de 1 august 2016