DECIZIE nr. 282 din 16 octombrie 2014 privind numirea domnului Ioan-Alexandru Andrei în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan-Alexandru Andrei se numeşte în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 272/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 807 din data de 5 noiembrie 2014