RECTIFICARE din 19 februarie 2016 în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.878/C/2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 septembrie 2015
În anexa nr. 6 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.878/C/2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 septembrie 2015, se face următoarea rectificare:
- la pct. VI, nr crt. 2, col. 3, în loc de: "Pecineaga" se va citi: "Peceneaga".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 132 din data de 19 februarie 2016